Wanneer wordt er afgeschreven?

Het abonnementsgeld wordt rond de 25ste van de lopende maand afgeschreven. Je dient er zelf zorg voor te dragen dat het saldo op het door jou opgegeven bankrekeningnummer toereikend is op het moment dat er wordt geïncasseerd.