Wanneer wordt er afgeschreven?

Het abonnementsgeld wordt aan het begin van jouw abonnementsmaand afgeschreven. De periode van deze maand is terug te vinden in jouw account. Je dient er zelf zorg voor te dragen dat het saldo op het door jou opgegeven bankrekeningnummer toereikend is op het moment dat er wordt geïncasseerd.