Bedenktijd

Nadat je je hebt aangemeld voor een premiumaccount heb je op basis van het herroepingsrecht 14 dagen de tijd om je abonnement zonder opgave van redenen te ontbinden.

Als je de afgelopen 12 maanden niet eerder een premiumaccount hebt gehad, kun je tijdens de bedenktijd van 14 dagen gratis gebruik maken van je abonnement.

Als je de afgelopen 12 maanden al wel een premiumaccount hebt gehad, kun je niet nogmaals gebruik maken van de gratis periode. Ook in dat geval kun je gebruik maken van de hiervoor omschreven bedenktijd. Als we het maandbedrag al hebben geïncasseerd zullen we onverwijld maar uiterlijk binnen 14 dagen na de ontbinding het te veel betaalde bedrag aan je terugstorten op het bankrekeningnummer dat je bij inschrijving hebt opgegeven.

Je kunt eenvoudig gebruik maken van het herroepingsrecht door binnen 14 dagen vanaf je aanmelding het herroepingsformulier aan ons te sturen (maar dit is niet verplicht) of op een andere manier contact met ons op te nemen om te laten weten dat je gebruik wenst te maken van je herroepingsrecht. Het is voldoende als je je bericht binnen deze 14 dagen aan ons hebt verstuurd.

Wanneer je je abonnement hebt ontbonden, ontvang je hiervan een bevestiging per e-mail.