Waarom is mijn betaling mislukt?

Een mislukte betaling kan verschillende oorzaken hebben. Om te kunnen afschrijven, moet er voldoende saldo op je rekening staan en mag er geen incassoblokkade aanwezig zijn. Zorg er dus altijd voor dat je voldoende saldo en geen incassoblokkade op je rekening hebt.

Als een incasso niet kan worden uitgevoerd, krijgen wij daarvan een melding van jouw bank. De betaling is dan mislukt. We raden je in zo’n geval aan om contact op te nemen met de bank. Zij kunnen jou vertellen wat de reden is van de mislukte incasso.

Binnen enkele weken na de mislukte incasso zal je van ons een factuur ontvangen. Je dient deze binnen de gestelde termijn te voldoen.